חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון ותנאי שימוש

עדכון אחרון: 20 בספטמבר 2020
 1. כללי
  1. אתר האינטרנט 7 סטפס – Hegen.co.il (להלן: “האתר“) משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרי האכלת תינוקות על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.
  2. בעלת האתר ומפעילתו הנה חברת 7 סטפס בע”מ ח.פ 516089349 מאזור התעשיה בני דרום (להלן: “החברה” ו/או “7 סטפס“).
  3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: “הלקוח“) ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.
  4. כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.
  5. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.
  6. התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.
  7. הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.
  8. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.
  9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
  10. מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.
  11. לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 073-2554848 בשעות הפעילות, בימים א’-ה’ בין השעות 17:00-09:00, או באמצעות הדואר האלקטרוני info@7steps.co.il.
   להתכתבות בהודעת וואטצאפ בנושא רכישה באתר 073-2554848.
 2. השימוש באתר
  1. השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, כאשר מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).
  2. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
  3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
  4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.
 3. הזמנה באתר
  1. כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד. בכל עניין בקשר לאתר זה יש לפנות במישרין לחברה בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף ‎1.11 לעיל.
  2. האתר מציג מגוון רחב של פריטים הנמצאים ככלל במלאי והחברה עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים.
  3. 7 סטפס שומרת לעצמה את הזכות להגביל את אפשרויות אופן אספקת המוצרים, כך שייתכן ויהיו מוצרים אשר אופן אספקתם מוגבל לשיטות משלוח או שילוח שונות.
  4. 7 סטפס שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה באתר. נכון למועד פרסום תקנון זה, מדיניות הגבלת כמות היחידות הנרכשות ממגוון המוצרים היא כדלקמן:
   1. משאבות חשמליות – עד 2 יחידות מוצר ללקוח בכל הזמנה.
   2. בקבוקים, מיכלים וחלקיהם – עד 10 יחידות מוצר בכל הזמנה.
   3. ערכות מוצרים- עד 2 יחידות מוצר בכל הזמנה.
   4. יתר המוצרים – עד 5 יחידות מוצר בכל הזמנה.להסרת ספק מובהר כי המגבלה הנ”ל תקפה גם לגבי מוצר/ים שנמכר/ים באתר במסגרת מבצע או מכירה מיוחדת באתר. בנוסף, 7 סטפס שומרת את זכותה להגביל, שלא לאפשר ו/או לבטל הזמנות ורכישות אשר נחזות להיות, על פי מאפייניהן (כפי שיבחנו על-ידי 7 סטפס), כאלה שבוצעו במסגרת סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי.
    לעניין זה, ומבלי לגרוע משיקול דעתה של 7 סטפס, מובהר כי מספר של הזמנות באתר אשר בוצעו על ידי אותו לקוח ו/או אל אותה כתובת משלוח (לקבלת המוצרים) בתדירות גבוהה ו/או חוזרת באופן שיטתי ו/או בסמיכות זמנים (קרי באותו היום או בימים עוקבים או סמוכים, או בימים קבועים בכל שבוע ושבוע), במסגרתם הוזמנו כמויות מוצרים אשר (א) חורגת משמעותית (במצטבר) מעבר לכמות המוצרים המותרת, או (ב) הינה המקסימאלית (בכל רכישה), על פי מדיניות הגבלת כמות היחידות כאמור, תחשבנה סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי.
    עוד מובהר כי האמור הינו בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של 7 סטפס לחסום כניסת לקוחות לאתר אשר הפרו את הוראותיו.
    7 סטפס שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הגבלת כמות היחידות הנרכשות כמפורט לעיל מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.
  5. במידה והמזמין אינו זה שאוסף את ההזמנה, יהיה על המזמין למלא ייפוי כוח בעת ביצוע ההזמנה לטובת אוסף ההזמנה. המסירה של ההזמנה תהיה רק למזמין עצמו או למיופה הכוח בכפוף להצגת תעודת זהות.
  6. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג מידע המכיל את השם המסחרי של היצרן מתורגם לעברית, המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר (מה כלול), תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: “דף המוצר“). הנתונים אשר נמסרים בדף המידע כוללים מידע הנדרש לפי דין ואינו ממצה בהכרח את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים.
  7. במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שירות או בכל חומר הדפסה אחר, רשאית החברה לבטל את ההזמנה הספציפית בטרם אספקת המוצר ללקוח.
  8. טרם ביצוע הזמנה באתר, על הלקוח לבצע רישום באתר. הלקוח מתחייב למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן.
  9. התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: אמריקן אקספרס, ישראכרט, ויזה ודיינרס. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, כרטיסים נטענים, קופונים וזיכויים, למעט זיכויים שניתנים למימוש באתר בלבד.
  10. בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.
   רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  11. היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.
 4. הסכמה לקבלת פרסומת
  1. ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.
 5. מידע חיצוני, והעלאת תכני גולשים לאתר
  1. באתר עשויים להופיע קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי הלקוח יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.
  2. החברה מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה ותכשירים הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. החברה מדגישה ללקוח כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש בתרופה או בתכשיר כלשהם, לרבות תרופות הנמכרות בלא צורך במרשם וכל תכשיר אשר עלול להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצב הנפשי או מראהו של הלקוח. על הלקוח לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו. החברה מבהירה כי מומלץ להיוועץ ברופא או רוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים רפואיים אחרים.
 6. אספקת והובלת מוצרים
  1. הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה ממחסני החברה בבני דרום בהתאם למפורט בדף מדיניות משלוחים מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה.
  2. הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של אספקה באמצעות שילוח, והחברה ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים שנרכשו על ידי הלקוח באתר לכתובת בישראל בהתאם למפורט בדף מדיניות משלוחים מובהר בזאת כי אספקה באמצעות שילוח תתבצע לפי החלטת החברה אשר תבחר את צורת המשלוח ולוחות הזמנים והכל בהתאם למפורט בדף מדיניות משלוחים דמי המשלוח עשויים להשתנות מהזמנה להזמנה כמפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה.
  3. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף 3 לעיל.
  4. זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב מרגע אישור קבלת ההזמנה, ובשעות הפעילות בהתאם למפורט במדיניות משלוחים.
  5. 7 סטפס לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של 7 סטפס לאספקת המוצר.
  6. לקוח אשר לא יענה ביום אספקת ההזמנה לחברת השליחויות לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא יהיה בכתובת המשלוח במועד שתואם- הזמנתו תוחזר למחסני החברה והודעת מייל ו/או SMS ו/או וואטצאפ תשלח עם המידע על אי אספקת ההזמנה. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר כל שהוא ויעמדו לרשותו האפשרות לאסוף את הזמנתו ממחסני החברה בבני דרום או לשלם בגין הפצה נוספת של הזמנתו בעלות של 35 ש”ח, בהתאם למפורט במדיניות משלוחים.
  7. אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי החברה ועל-פי שיקול דעתה בלבד. ניתן לוודא האם אפשר לבצע הזמנה לכתובת מסוימת באתר במדיניות משלוחים. יובהר כי על אף האמור החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על-פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  8. בעת אספקת המוצר ו/או בעת אספקת התכשירים כאמור בסעיף ‎7 להלן, בין באמצעות איסוף עצמי ובין באמצעות משלוח, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.
 7. ביטול הזמנה
  1. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
  2. ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 30 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר.
  3. על אף האמור לעיל, ביטול הזמנה של מוצרי חשמל, תתאפשר בתוך 14 יום בלבד מיום קבלת המוצר על-ידי הלקוח בהתאם למפורט כאמור.
  4. זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, במקרים הבאים:
   1. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח.
   2. טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים כגון מוצרי מזון שעבר תאריך תפוגתם ועוד).
  5. ביטול הזמנה בטרם משלוח המוצר ללקוח יעשה כמפורט להלן. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החברה, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוח.
   1. ניתן לבטל את ההזמנה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן. לאחר שליחת הודעת ביטול ההזמנה נציג משירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוח להמשך תהליך הביטול ההזמנה:
    1. שליחת הודעה בעמוד יצירת קשר ומילוי פרטים.
    2. פנייה לשירות הלקוחות כאמור בסעיף 1.11.
    3. שליחת מייל לכתובת info@7steps.co.il.
  6. ביטול הזמנה לאחר אספקת המוצר ללקוח וזאת בתנאי שלא נעשה בו שימוש ונמצא באריזתו השלמה המקורית, תעשה באופן הבא:
   1. היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, עקב אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה: (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 7.5.1 לעיל, ולא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה למחסני החברה בבני דרום או בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבון החברה (ככל שהמוצר סופק ללקוח באמצעות משלוח); (ג). עם הזיכוי תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם).
    מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ”ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-30 הימים האחרונים.
   2. היה וביטול הזמנה נעשה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה:
    (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 7.5.1 לעיל, ולא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת המוצר על-ידו;
    (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה למחסני החברה בבני דרום או בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבונו.
    (ג). עם הזיכוי יימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור והחברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוח את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
    מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ”ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-30 הימים האחרונים.
  7. במקרה של ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא הלקוח יאפשר לחברה ו/או למי מטעמה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או יבואן המוצר לצורך בדיקה.
  8. היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני (או שנציג החברה ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה ללקוח כל טענה כנגד החברה בגין זאת. לחילופין, 7 סטפס רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. ללקוח תינתן הזכות לבחור באם הוא מעוניין במוצר החלופי או שהוא מעוניין בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו ככל שחויב (לפי העניין). לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד 7 סטפס במקרה כאמור.
  9. היה ולאחר אספקת ההזמנה ללקוח יתברר כי לא כל המוצרים שבהזמנה סופקו ללקוח, יפנה הלקוח לחברה באחת הדרכים המפורטות בסעיף 7.5.1 בהקדם, ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום אספקת ההזמנה (באם הפנייה נעשית באמצעות שליחת הודעה בעמוד יצירת קשר – יש לבחור “הזמנה שהגיעה”). ללקוח תינתן הזכות לבחור באם: (א) הוא מעוניין בהשבת כספו עבור המוצר/ים שלא סופק/ו (זיכוי כאמור יעשה בהתאם להוראות סעיף 8.6.1- ללא דרישת השבת המוצר/ים ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם); או (ב) שהוא מעוניין לאסוף את המוצר/ים החסר/ים או מוצר חליפי ממחסני החברה בבני דרום. לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד 7 סטפס במקרה כאמור.
  10. מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ולזמינות המוצר במלאי החברה.
  11. 7 סטפס רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.
 8. סודיות ופרטיות
  1. הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.
  2. הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של 7 סטפס. מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.
  3. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. 7 סטפס תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. 7 סטפס תערוך שימוש בנתונים הנ”ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.
  4. 7 סטפס לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של 7 סטפס או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:
   1. במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
   2. בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה ל-7 סטפס למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.
   3. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח ל-7 סטפס (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).
   4. בכל מקרה בו לדעת 7 סטפס מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.
  5. 7 סטפס תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.
  6. לחץ כאן לראות את מדיניות הגנת הפרטיות המלאה של החברה בנוגע לשימוש והזמנה באתר.
 9. אחריות
  1. האחריות על טיבו של מוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של 7 סטפס למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.
  2. כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: “המידע“), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. 7 סטפס לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.
  3. 7 סטפס לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.
  4. ברכישה של משאבה חשמלית האחריות היא עבור יחידה סוללה חשמלית. ומתאם חשמל בלבד.   תקופת האחריות היא לשנה מתאריך הרכישה או מתאריך הלידה המאוחר מבניהם . השירות באחריות יינתן בגבולות מדינת ישראל בכתובת החברה 7 סטפס בע”מ . הייגן שומרת לעצמה את הזכות לתקן או להחליף את המוצר בכפוף לזמינות.
 10. קניין רוחני
  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של 7 סטפס בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל-7 סטפס להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ-7 סטפס או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי 7 סטפס.
 11. דין וסמכות שיפוט
  1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבית המשפט באשדוד, ישראל.

   תקנון לרכישת כרטיס מתנה ותווי קנייה לשימוש ולרכישה באתר החברה בלבד

    

   להלן תקנון השימוש לרכישת תווים וכרטיסי מתנה של חברת 7 סטפס בע”מ, ח.פ 516089349 המשווקת הבלעדית של מוצרי חברת הגן בישראל, (להלן: “החברה”). ובכל מקום בתקנון זה בו נכתבת המילה “הגן” ו/או החברה” הכוונה לאתר החברה ולחברת 7 סטפס בע”מ, וכן למי מטעם החברה.

   כחלק מהשירות אשר נותנת החברה לקהל לקוחותיה, השיקה החברה מוצר חדש לרכישה ולשימוש אך ורק באתר החברה, בדמות תווי קנייה וכרטיסי מתנה אשר ניתנים לרכישה באתר החברה ומועברים לרוכש כקוד אלקטרוני אשר נשלח אליו כמפורט להלן בתקנון זה, לאחר רכישת כרטיס המתנה (להלן : “כרטיסי מתנה ו/או “התווים”).

   תנאי השירות

   1. PLEASE READ THESE TERMS OF SERVICE CAREFULLY AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR LEGAL RIGHTS, REMEDIES AND OBLIGATIONS.אנא קראו את תנאי השירות כפי שהם, תנאי השירות מכילים מידע חשוב בנוגע לזכויות הסעד המשפטי וחובות המשתמשים באתר. תנאי השירות כוללים THESE INCLUDE VARIOUS LIMITATIONS AND EXCLUSIONS, A CLAUSE THAT GOVERNS THE JURISDICTION AND VENUE OF DISPUTES, AND OBLIGATIONS TO COMPLY WITH APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS.סעיף שמסדיר את סמכות השיפוט המקומית לסכסוכים משפטיים והתחייבויות הצדדים לעמידה בחוקים ותקנות רלוונטיות.
   1. הפנייה בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד וכי תקנון זה מופנה ומיועד לנשים וגברים כאחד ויש לראותו ככזה.
   1. טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר מתבקש המשתמש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש – נא הימנע מכל שימוש באתר.

    מבוא

   1. החברה מפעילה אתר אינטרנט אשר מעניק פלטפורמה נוחה ובטוחה לרכישת המוצרים ותווי קניה וכן כרטיסי מתנה מאת החברה באמצעות סחר אלקטרוני.
   1. תקנון זה נועד להגדיר את תנאי השימוש בעת רכישת כרטיס מתנה וכן תווי קנייה באתר האינטרנט של החברה (להלן:” אתר החברה” ו/או “אתר האינטרנט”).
   1. הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר החברה בין אם באמצעות האתר ובין אם באמצעות היישומון , ומהוות את הבסיס המשפטי לרכישת כרטיס המתנה ותווי הקנייה, לכל דיון בינך לבין החברה. על כן הנך מתבקש/ת לקרוא בעיון את הוראות התקנון.
   1. החברה, הינה הבעלים והמפעילה של האתר, ובאישור תקנון זה, מאשר המשתמש את כללי השימוש בכרטיס המתנה ו/או בתווים.
   1. החברה מאפשרת למשתמש גישה לרכישת כרטיסי מתנה לשימוש ולביצוע רכישות באתר החברה באמצעות הרוכש ו/או באמצעות צד ג’ בכפוף לתנאי השימוש ותקנון זה.
   1. כל רכישת כרטיס מתנה ו/או תווי קניה באתר, מהווה הסכמתך לתנאי החברה ע”י תקנון זה וכן לתקנון האתר ולשאר התנאים אשר יופיעו באתר בעת שימושך. כך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. ביצוע רכישות על ידך, משמעותן הסכמתך המלאה לאשר הנאמר בתקנון.
   1. השירותים אותם מספקת החברה באמצעות האתר, הופכים את המידע המצוי בהם לזמין על ידי שימוש באתר. אי לכך אתה מסכים לציית ולפעול ע”פ תנאי השירות (להלן: “התנאים”), במידה ואתה לא מעוניין להפוך למשתמש/ת רשום של השירותים. תנאים אלה חלים על הגישה שלך ולשימוש באתר והשירותים ושאר התכנים המצויים בו.
   1. כותרת סעיפי התקנון נועדו לנוחות הקורא בלבד ולא תשמשנה בשום צורה כפרשנות לתוכן הסעיפים.
   1. השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין, ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים כאמור.
   1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר.
   1. משתמשהינו כל מי שמתקיים לגביו כל האמור (במצטבר) לעיל ולהלן ע”פ תקנון זה:
   • כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לפעולות משפטיות (ע”פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב – 1962) אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.
   • שעושה שימוש באפשרויות ובתכנים אשר מוצגים באתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות רכישת מוצרים, כרטיסי מתנה, תווי קנייה, או על כל שימוש אחר, באמצעות חיבור לאינטרנט.
   • כל משתמש מחויב שהיה ברשותו תא דואר אלקטרוני הרשום על שמו.
   • המשתמש הסכים לתנאי תקנון זה ולמדיניות הפרטיות של מנהל האתר.

   מידע ותנאים לרכישת כרטיס מתנה דיגיטלי ו/או תווי קניה באתר

    

   1. כרטיסי *המתנה מקנים לאוחז בהם אפשרות לרכוש מוצרים באתר החברה בלבד, ומקנים לאוחז את האפשרות לבצע בהם שימוש גם במבצעים והנחות המיועדים לכלל הלקוחות ו/או הטבות חברי מועדון.
   1. למען הסר ספק, השימוש בהם ניתן רק באתר החבר. וכי לא ניתן להמיר כרטיס מתנה לכסף במזומן ו/או לקבל זיכוי בגין שימוש חלקי.
   1. יובהר כי בגין כל שימוש בכרטיסים תתבצע הפחתה של הסכום הטעון וכי בכל מקרה של גניבה ו/או אובדן ו/או השחתה- תהינה באחריות המחזיק בלבד.
   1. הכרטיסים אינם מהווים כרטיסי חיוב כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו 1986. וכי תוקף הכרטיסים אינו מוגבל בזמן, מיום הנפקתם על ידי החברה כל עוד האתר פעיל.
   1. הכרטיסים יהיו כפופים לתנאי המימוש שנקבעו על ידי החברה.
   1. על מוצרים שנרכשו בכרטיסי המתנה, יחולו מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה כפי שנכתב בתקנון החברה ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010) והוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
   1. יובהר כי החברה, לא תהא אחראית בכל מקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או השחתה ו/או אי ניצול כרטיסי המתנה ע”י רוכש הכרטיס ו/או על ידי האוחז בפועל .  
   1. יובהר כי תנאי השימוש בכרטיס יעודכנו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

   הזמנת כרטיס ו/או תווים באתר, אספקתם ותנאי התשלום עבורם:

    

   1. כל משתמש המעוניין לרכוש באתר את הכרטיס ו/או התווים, נדרש למלא טופס הזמנה בטרם ביצוע הרכישה באתר אשר יכלול פרטים אישיים, אמצעי התשלום וכן פרטי אבטחת משתמש המופיעים בטופס ההזמנה. ולפעול ע”פ הנדרש בטופס הדיגיטלי (להלן: “טופס ההזמנה“).
   1. לשם נוחיות המשתמש וכן הצלחת ביצוע הפעולות בצורה נוחה ויעילה, נדרש המשתמש להקפיד על מסירת פרטים ונתונים באופן מדויק.

   כמו כן ולמען הסר ספק, אחריות מילוי הפרטים הנדרשים על גבי הטופס הדיגיטלי, הינה באחריות המשתמש בלבד,  והחברה לא תהיה אחראית בשום צורה על מחדלים ו/או טעויות אשר ביצע המשתמש בעת מילוי הטופס.

   1. החברה מאפשרת רכישת כרטיסי מתנה באתר בסכומים קבועים מראש כפי שמפורט בטופס הרכישה באתר ומגבילה את סכום הרכישה לכרטיס ל 0000 ש”ח כולל מע”מ והכל בהתאם להוראות הדין‏ (להלן: “הסכום המקסימלי”) .
   1. החברה תעניק למשתמש בעת רכישת כרטיס המתנה הטבה מדורגת של אחוזי הנחה לשימוש בקניה נוספת, הכל בהתאם לסך רכישת כרטיס המתנה הנוכחי. דהיינו המשתמש שרכש כרטיס מתנה בשווי של 200 ₪, יקבל בתמורה הנחה של %X למימוש בקנייה הבאה,  וככול שהמשתמש שירכוש כרטיס בעלות גבוהה יותר כך ייהנה מ-% הנחה גבוה יותר לשימוש בקניה הבאה אותה יבצע. וזאת על-פי מדיניות החברה אשר תעודכן מעת לעת (להלן: “ההטבה”).

   למען הסר ספק, המשתמש יהיה זכאי לקבל את ההטבה רק פעם אחת בשנה קלנדרית עבור רכישת כרטיס מתנה אחד וכי ההטבה אינה ניתנת להעברה לאחר.       

   1. יודגש כי, באישור תקנון זה מצהיר המשתמש כי הובהר לו ע”י החברה שמסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. ועל כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים, ו/או בכל מקרה של פעילות באתר בניגוד להוראות תקנון זה.
   1. כמו כן יודגש כי באישור תנאי תקנון זה המשתמש מודע לעובדה כי כל רכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי. ובמקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה מאת החברה ו/או מאת חברת האשראי וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
   1. השלמת הליך המכירה מותנה באישור חברת האשראי את העסקה ובאימות העסקה באמצעות הודעת אימות אשר תשלח לתיבת הדואר האלקטרוני אשר הזין המשתמש בטופס הרכישה וזאת אך ורק לאחר ביצוע ההזמנה (להלן: “הודעת אימות”).
   1. לאחר מתן אישור ע”י המשתמש בגין הודעת האימות, יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש מסמך נוסף המכיל את פרטי העסקה, חשבונית מס וההטבה אשר ניתנה לו בגין ביצוע הרכישה, כנדרש על פי חוק (להלן: “מסמך פרטי העסקה”), בצירוף קוד אלקטרוני המשמש את האוחז בו ככרטיס המתנה וקישור לאתר החברה לצורך מימוש הכרטיס ו/או ההטבה (להלן: ” כרטיס המתנה”).  
   1. התשלום באתר מבוצע באמצעות רכישה בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי אשר בבעלות המשתמש, ובכפוף לאישור חברת האשראי. יובהר כי החברה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. היה ומשתמש מעוניין לשלם באמצעי תשלום חלופי, ביכולתו לפנות לחברה, אשר תחליט האם להסכים לאמצעי תשלום חלופי כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל סירובה לקבל כל אמצעי תשלום חלופי כאמור.
   1. אספקת כרטיס המתנה תתבצע בסמוך לאישור חברת האשראי את עסקת הרכישה וקבלת הודעת האימות מאת המשתמש ו/או במועד אחר אותו יבחר המשתמש לאחר קבלת אישור חברת האשראי והודעת האימות.
   1. החברה תהא רשאית, במקרים חריגים ואך ורק ע”פ שיקול דעתה, לבטל או לא לאשר הזמנות ו/או רכישות שבוצעו באתר ו/או בטלפון. למען הסר ספק במקרה של ביטול הזמנה על ידי החברה, לא יחויב המזמין. כמו כן, במידה וחויב יזוכה ע”י החברה באמצעות כרטיס האשראי אשר שימש אותו לביצוע העסקה .
   1. החברה תדאג לאספקת הכרטיסים ו/או התווים שנרכשו באתר לכתובת הדוא”ל של המשתמש כפי שהוקלד ע”י המשתמש, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים שלא בשליטת החברה, והמשתמש יהא אחראי על הכרטיסים מרגע שליחתם.
   1. המשתמש מצהיר כי ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי תקנון זה. התמורה עבור ההזמנה תשולם באופן מידי באתר באמצעות כרטיס אשראי. עם קבלת התמורה תמציא החברה “קבלה בגין רכישת הכרטיסים” שתישלח במייל אותו ימלא המשתמש באתר, כמו כן, ישלח למשתמש מספר אישור והעתק של ההזמנה.
   1. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כתוצאה מעיכוב באספקת הכרטיסים, שנבע מאי ביצוע תשלום כלשהו במועד ו/או באי עמידה בהתחייבויות המשתמש ובאי עמידה בהוראות תקנון זה.
   1. למען הסר ספק, החל ממועד שליחת הכרטיס /הקוד למשתמש יהיה הכרטיס באחריות המשתמש בלבד.

   מדיניות שינוי וביטול הזמנה, ביטול רכישה והחזרת מוצרים ושינוי בהזמנה

    

   1. החברה תהא רשאית לבטל מכירה, כולה או חלקה, במקרים המפורטים להלן וע”פ מדיניות החברה כאמור בתקנון החברה ובתקנון זה, כמפורט להלן :

   38.1. הפר המשתמש סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר.

   38.2   פעל המשתמש באמצעות האתר לבצע פעולות הנחזות כבלתי חוקיות ו/או ביצע בפעולותיו פעולות אשר עלולות לפגוע באתר ואו באחר, הזין המשתמש פרטים שגואים ומסר לחברה נתונים אשר אינם שייכים לו, ביצע המשתמש פעולות בכרטיס אשראי אשר אינו בבעלותו וללא הסכמת בעלי הכרטיס בניגוד חמור לדרישות תקנון זה.

   38.3   מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות / רכישות כרטיסי מתנה של החברה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981 המשתמש  רשאי לבטל את הזמנתו בכפוף להוראות שלהלן. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר ו/או כרטיס מתנה אשר נעשה בו שימוש, אם נפלה טעות במחיר עלות כרטיס המתנה ו/או נגרמה תקלה טכנית לאתר אשר השפיע על קבלת כרטיס המתנה מחירו ומועד הספקתו, במקרה של משבר לאומי ו/או כח עליון, ובמקרה שהמשתמש חייב חוב לחברה וטרם הסדירו מולה.

   • שינוי או ביטול הזמנה ו/או רכישת כרטיס מתנה על ידי המשתמש יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות שלהלן.
   • משתמש אשר מעוניין לבטל או לשנות את הזמנתו, ייצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון ובדוא”ל אשר פרטיהם מופיעים בתנאי שימוש אלה ויודיע על רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה בהתאם לעניין ובתנאי שהודעה כאמור ניתנה לכל המאוחר עד 3 שעות לפני מועד האספקה כפי שנבחר על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה /   הרכישה של כרטיס המתנה.
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר את רכישת כרטיס המתנה ו/או התווים ע”י המשתמש מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
   • משתמש רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א – 1981 לרבות התקנות מכוחו ובהתאם להוראות חוק המכר, התשכ”ח- 1968 והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986 ובכפוף למדיניות ביטול עסקה של החברה.
   • משתמש ו/או המזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.
   • ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 14 יום ממועד קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם. זולת אם נעשה בהם שימוש ובכפוף לכל דין אינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול. לצורך          ביטול העסקה על המשתמש /המזמין ליצור קשר עם החברה ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם החברה עם המזמין את דרך החזרת המוצר.
   • בהתאם לחוק, משתמש רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; באמצעות צ’ט לנציג החברה, בדואר אלקטרוני; באינטרנט בקישור ייעודי בדף הראשי ובאמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה. ובכל אחד מאמצעי         ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים בתקנון זה.

   בהודעת ביטול יהיה מחויב המשתמש לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – יש לספק את מספר הטלפון של משלם ההזמנה.

   • עם קבלת הודעת הביטול אשר נמסרה לחברה, ובכפוף לאמור לעיל ולהלן, תחזיר החברה למשתמש /המזמין את כספו בגין ההזמנה. כמו כן תהא רשאית החברה, לפעול לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, ולגבות דמי ביטול בשיעור של עד 7% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל ויהיו. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם בכרטיס המתנה ו/או במוצר שהוזמן.
   • ככל והמשתמש לא הודיע לחברה במועד האמור על רצונו לבטל את הרכישה, תראה בו החברה כמי שאישר את ההתאמה בין ההזמנה ללא כל רצון לבטלה ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.
   • על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין המשתמש כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהמשתמש הנ”ל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
   • במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב.
   • כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה ולא של האוחז בפועל, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל. עם ביטול העסקה, לא ניתן יהיה לממש את כרטיס המתנה באתר החברה והקוד אשר נמסר למשתמש יבוטל.
   • החזרת מוצרים אשר נרכשו באתר החברה ע”י המשתמש ו/או האוחז בכרטיס המתנה באמצעות מימוש כרטיס המתנה, יוחלפו ע”י החברה בכפוף למדיניות החברה המפורטת בתקנון החברה וטיבו ומצבו של המוצר אותו מבקשים להחליף.

    

    מאגר המידע והשימוש בו

   1. הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע הרשום של החברה. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות: לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש, ניהול חשבון המשתמש, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית, אכיפת תנאי השימוש של החברה, יצירת קשר עם המשתמש בדבר סטאטוס הזמנתו ואספקת המוצרים שהזמין, לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.
   1. למען הסר ספק, פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של החברה ולחברה ניתנת בזאת ההסכמה לעשות בהם שימוש לצרכים הבאים (שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון, לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר). עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתו באתר, צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו, מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
   1. כמו כן, תהיה רשאית החברה, להעביר את המידע למטרות שלעיל לגופים אחרים איתם החברה מקיימת יחסי שיתוף פעולה, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לצורך אותן מטרות כאמור לעיל, והכל בכפוף להוראות כל דין.
   1. ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן החברה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות החברה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של החברה.
   1. בהתאם להסכמת המשתמש כדין, החברה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של החברה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי החברה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.
   1. למען הסר ספק, באישור של המשתמש את תנאי תקנון זה, נותן הוא לחברה את אישורו לעשות שימוש במידע האישי והמצטבר אשר אספה החברה, כמו גם להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים, לשלוח לו מסרונים, ודיוור בדוא”ל.
   1. המשתמש רשאי לבחור שלא לספק לחברה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי החברה לרבות ביצוע הזמנות באתר.
   1. כמו כן, החברה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.
   1. המשתמש מאשר לחברה לבצע שימוש בטכנולוגיות העומדות לרשותה לצורך איסוף המידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד ו/או הדפדפן כאשר הוא מבקר באתר. המידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של “עוגיות” (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהחברה בעבר וכתובת האתר המפנה.
   1. המידע שתשיג החברה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

   קניין רוחני

   1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי לחברה ומשמשות כקניינה הבלעדי, וכל שימוש במי מתכני האתר שלא על ידה ו/או הסכמתה בכתב לעשות כן, תחשב כהפרה של כללי תקנון זה ופגיעה בקניינה הרוחני והפרטי.
   1. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: “הסכמי צדדים שלישיים”). החברה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.
   1. למען הסר ספק, החברה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח לחברה על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון ובדוא”ל אשר פרטיהם מופיעים בתנאי שימוש אלה.

   שמירת סודיות ואבטחת מידע 

        

   1. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל שניתן, על סודיות המידע אשר מצוי ברשותה. ועל כן, פועלת החברה באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. החברה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
   1. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.
   1. עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת החברה.
   1. כמו כן, וע”פ חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.
   1. העיון בחומר ובמידע יתבצע רק באמצעות, הגשת בקשה בכתב למוקד שירות הלקוחות של החברה אשר פועל בימים א’ עד ה’ בין השעות 8:00 עד 16:00 בטלפון שמספרו הוא: 0732554848, וכן בדוא”ל שכתובתו היא: info@7steps.co.il. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות כנגד החברה בשל כך.
   1. אם המידע שבמאגר המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.
   1. כמו כן, החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר החברה.

   היעדר אחריות

   1. הצדדים מאשרים בזאת כי, החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר.
   1. המשתמש נותן הסכמתו לכך כי לא תחול כל אחריות על החברה ו/או מי מטעמה בגין נזק ישיר ו/או עקיף, נזק מקרי, דמי נזיקין עונשים, נזק מיוחד או תוצאתי ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקשר עם הספקתם של המוצרים וההזמנה ו/או באי הספקת המוצרים בהזמנה לרבות כרטיס המתנה ו/או התווים, או בקשר עם כל מידע, תוכן, מוצר, שירות שהושגו באמצעות המערכת והשימוש באתר החברה, ו/או בשל תקלות תוכנה ו/או ציוד קצה, קווי תקשורת ו/או בקשר לכל נזק או הפסד הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש במערכת ובאתר החברה, בין בהתבסס על ההסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמה על האפשרות של נזק או הפסד דמי נזיקין כאמור.
   1. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא תישא החברה בסכום נזק העולה על הסכום הכולל ששולם עבור כרטיס המתנה ו/או התווים שהוזמנו על ידי המשתמש.

   התחייבויות המשתמש

   1. המשתמש מתחייב כי לא יבצע באמצעות האתר כל שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר.
   1. המשתמש מודע לכך כי במידה ויבצע כל פעולה הנוגדת את האמור בתקנון זה, תהיה החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את גישתו של המשתמש באתר.

   כמו כן, לחברה תהיה הזכות לדרוש מאת המשתמש פיצוי בגין נזקיה הישירים ו/או העקיפים אשר נגרמו לה ו/או למי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בשל מחדלי המשתמש כאמור בתקנון זה.

   סמכות שיפוט והודעות

    

   1. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי ההתקשרות והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז דרום כאמור להלן: בית המשפט המחוזי בב”ש ובית המשפט השלום באשדוד.
   1. כל מכתב שישלח לחברה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי נציג החברה, בכתובתה הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד החברה על אי קבלה.